18229489

el principi creatiu                centre de teràpies i activitats de salut


Balanç Polar Electromagnètic

Es un sistema terapèutic desenvolupat per el Doct. Francisco Rios i Pilar de Rios de fa 40 anys.

Basat en les lleis de la física quàntica, busca re-equilibrar les polaritats elèctriques i magnètiques de l'organisme per restablir,de forma integral, la salut de la persona en els seus diferents nivells de manifestació. En aquest procés terapèutic, l'organisme es treballa com un camp electromagnètic, en el qual el camp elèctric s'expressa fonamentalment en l'aspecte físic, i el camp magnètic en l'emocional , el mental i el no físic. Les alteracions que ocorren en ell, ja sigui perquè s'originen en el seu interior o perquè vénen de l'exterior (l'entorn), generen canvis en les polaritats de l'organisme que s'expressen com una malaltia.

La interacció entre el terapeuta i el pacient, permet obtenir la informació necessària de les alteracions del seu camp electromagnètic en els diferents nivells de manifestació del seu organisme, obtenint així un coneixement del seu estat de salut.

La normalització de les polaritats es fa amb filtres d'acetat que exerceixen la seva acció amb base en l'efecte fotoelèctric.

Aquests són petits camps electromagnètics amb una freqüència vibratòria específica que col·locats sobre el pacient contribueixen al reequilibri de l'organisme, donant-li a la persona elements que l'ajudin a la integració dels seus processos individuals i de la relació amb el seu entorn, perquè

pugui trobar la raó de ser en la seva vida. ( Francisco Rios )