El Principi Creatiu

Telf. 622 184 872

C/Tinent Coronel Sagués 21

Sant Sadurní d'Anoia,Barcelona

Centre de Teràpies Naturals i Activitats de Salut

Drenatges Limfatics (metode Vodder)

El sistema limfàtic té la funció de reabsorbir, evacuar i tornar a la circulació sanguínia aquells cossos proteícos i proteïnes plasmàtiques que contínuament estan abandonant els capil·lars sanguinis.

La quantitat i la qualitat de la limfa depèn de la circulació sanguínia - de la respiració - de la digestió - de la resposta immunitària i de l'estat neurològic.

La circulació venosa i limfàtica forma part d'un tot dins de la unitat micro- circulatòria, constituïda per una arteriola i una petita vènula, lligades entre si per la xarxa capil·lar, però també per l'artèria preferencial i les ramificacions arteriovenoses.

Els capil·lars limfàtics s'originen aquí i drenen els líquids dels teixits intersticials.

La circulació intersticial és molt important per als metabolismes de les cèl·lules i és en aquest "terreny" on actua el linfodrenatge Manual (LDMV), creat pel Dr.Emil Vodder en 1932 a Copenhaguen.

EL Prof.Emil Vodder, Doctor en Filosofia, Gran matemàtic i físic, creador de la tècnica del linfodrenatge MANUAL (LDMV) ;

"M'he adonat de manera intuïtiva d'una nova concepció sistèmica de la limfa en l'organisme. Per poder exercir una acció adequada sobre el desplaçament dels líquids corporals, he posat a punt una tècnica particular basada en moviments rítmics en els quals els nostres gestos es s'executen en forma circular i espiral sobre el teixit, com si una bomba enviés i retornés els líquids corporals "

La tècnica de LDMV és essencial per desbloquejar els canals intersticials obstruïts, facilitant el necessari pas capil·lar-cel·lular i viceversa, mobilitzant els fluxos, en sentit del drenatge natural de la limfa.

El LDMV es diferencia de qualsevol massatge o acció combinada pel seu estudi exclusivament linfológic.

Empra maniobres adaptades al cos, molt àgils i diverses, amb rigorosa pressió en la direcció dels vasos limfàtics en un ritme intermitent.

La pràctica repetida del LDMV disminueix l'estrès i el dolor, la qual cosa ajuda a l'alliberament de la tensió muscular, que alhora estimula la vascularització i, sobretot, la circulació limfàtica, eliminant eventuals bloquejos i estasi amb càrregues nocives o tòxiques causants d'inflamacions .

Es necessari el LDMV en :

- La rehabilitació - post quirúrgica o traumatològica -.

- Com Teràpia d'elecció.

- Com Teràpia alternativa.

- Com Teràpia complementària o de suport, al costat d'altres procediments mèdics a causa de les seves diverses ACCIONS:

- Sedant del dolor - Tranquil·litzant SNV - Purificant - Desedematitzant – Immunodeficient- Regenerant - Regulador del to muscular i vascular.

El linfodrenatge manual és un important tractament pro-salut i una teràpia molt eficaç, recomanada per prevenir la malaltia, mantenir i estimular la regeneració, la desintoxicació, el rejoveniment i l'equilibri del sistema nerviós.

El drenatge de la limfa depèn exclusivament de la mà i ha de ser exercit en tractaments per un especialista en linfoterapia autoritzat degudament.

És molt recomanat per al benestar general i per al manteniment de la bona salut.

VODDER CENTER SPAIN